Frekvence čištění
Frekvence čištění

Frekvence čištění

Frekvence čištění je na uvážení zákazníka s ohledem na různá prostředí, ve kterých se mobilní zařízení používají. Lze je čistit tak často, jak je potřeba. Pokud jsou na mobilním zařízení viditelné nečistoty, doporučuje se je vyčistit, aby se zabránilo hromadění částic, které by později čištění zařízení ztížilo.
Aby se zajistila konzistence a optimální zachycení obrazu, doporučuje se pravidelně čistit okénko kamery, zejména pokud se používá v prostředích náchylných k výskytu nečistot nebo prachu.