Pokyny k čištění a dezinfekci
Pokyny k čištění a dezinfekci

Pokyny k čištění a dezinfekci

  • Nikdy nestříkejte ani nelijte chemické prostředky přímo na zařízení.
  • Vypněte a/nebo odpojte přístroj od napájení střídavým/stejnosměrným proudem.
  • Aby nedošlo k poškození zařízení nebo příslušenství, používejte pouze čisticí a dezinfekční prostředky schválené pro dané zařízení.
  • V zájmu řádného a bezpečného používání výrobku dodržujte pokyny výrobce ohledně schválených čisticích a dezinfekčních prostředků.
  • Použijte vlhčené ubrousky nebo navlhčete měkký sterilní hadřík (ne mokrý) schváleným prostředkem. Nikdy nestříkejte ani nelijte chemické prostředky přímo na zařízení.
  • Úzká nebo nepřístupná místa vyčistěte pomocí navlhčeného aplikátoru s vatovou špičkou. Nezapomeňte odstranit veškerá vlákna, která aplikátor zanechá.
  • Nedovolte, aby se kapalina nahromadila.
  • Před použitím nechte zařízení vyschnout na vzduchu nebo je osušte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, případně ubrouskem. Než znovu zapnete napájení, ujistěte se, že jsou elektrické kontakty zcela suché