Schválené čisticí a dezinfekční prostředky
Schválené čisticí a dezinfekční prostředky

Schválené čisticí a dezinfekční prostředky

100 % aktivních přísad v jakémkoli čisticím prostředku musí obsahovat jednu z těchto látek nebo jejich kombinaci: izopropyl alkohol; bělidlo / chlornan sodný
1 (viz důležitá poznámka níže)
; peroxid vodíku; chlorid amonný; jemný čisticí prostředek na nádobí.
Použijte předem navlhčené utěrky a zabraňte nahromadění tekutého čistícího prostředku.
1
Při použití produktů na bázi chlornanu sodného (bělidla) vždy dodržujte pokyny doporučené výrobcem: během aplikace používejte rukavice a poté odstraňte zbytky vlhkým hadříkem nebo vatovým tamponem namočeným v alkoholu, aby se zabránilo dlouhodobému kontaktu s pokožkou při manipulaci se zařízením. Vzhledem k silně oxidační povaze chlornanu sodného jsou kovové povrchy na zařízení při vystavení této chemické látce v kapalné formě (včetně vlhčených ubrousků) náchylné k oxidaci (korozi).
V případě, že se tento typ dezinfekčních prostředků dostane do kontaktu s kovovými částmi zařízení, je velmi důležité je okamžitě po vyčištění zařízení odstranit pomocí hadříku nebo vatového tamponu navlhčeného alkoholem.