Řešení problémů čtečky PD20
Řešení problémů čtečky PD20

Řešení problémů čtečky PD20

Tato část uvádí informace o řešení problémů se zařízením.
Řešení problémů čtečky PD20
Problém
Příčina
Řešení
Během platby nebo registrace se zobrazí chyba potvrzení.
Na zařízení se provádí několik bezpečnostních kontrol, aby se před provedením jakékoli platby ověřila integrita zařízení.
Ujistěte se, že jsou možnosti vývojáře vypnuté a na obrazovce se nezobrazují žádná překryvná okna. Mohla by to být například bublina chatu.
Čtečka se při provádění transakce nezapne.
Pokud se čtečka nebude delší dobu používat, je třeba ji nabíjet z napájecího zdroje schopného zajistit proud 1 A po dobu půl hodiny, než bude možné provést transakci.
Čtečku nabíjejte ze zdroje napájení, který je schopen zajistit proud 1 A.
Čtečka nekomunikuje s terminálem. Kontrolka LED 1 svítí a kontrolka LED 4 bliká.
Se čtečkou PD20 někdo neoprávněně manipuloval.
Jednotky, se kterými někdo neoprávněně manipuloval, již nelze používat a je nutné je zlikvidovat nebo recyklovat. Informace o recyklaci a likvidaci najdete na adrese zebra.com/weee.
Úroveň nabití baterie čtečky PD20 je nekonzistentní ve stavu nabíjení oproti stavu, kdy se nenabíjí.
Během nabíjení zařízení nemusí být úroveň nabití baterie čtečky PD20 přesná.
Po vyjmutí čtečky PD20 z nabíječky počkejte 30 sekund, než zkontrolujete úroveň nabití baterie.