Připojení čtečky PD20 k zařízení ET4X
Připojení čtečky PD20 k zařízení ET4X

Připojení čtečky PD20 k zařízení ET4X

Před instalací nebo odebráním platebního slotu čtečku ET4X vypněte.
K odstranění krytu baterie nepoužívejte nástroje. Propíchnutí baterie nebo těsnění může mít za následek nebezpečí a potenciální riziko poranění.
  1. Sejměte kryt baterie a uložte jej na bezpečné místo.
  2. Konec platebního slotu čtečky PD20 vložte do prostoru pro baterii. Zkontrolujte, zda jsou jazýčky na platebním slotu zarovnány s otvory v prostoru pro baterii.
  3. Otočte platební slot směrem dolů do prostoru pro baterii.
  4. Opatrně zatlačte dolů kolem okrajů slotu. Zkontrolujte, zda je kryt správně nasazen.
  5. Pomocí šroubováku Torx T5 připevněte platební slot k zařízení pomocí čtyř šroubů M2.
  6. Vložte čtečku PD20 do platebního slotu.
  7. Vyrovnejte otvory na obou stranách čtečky PD20 s otvory na platebním slotu.
  8. Zatlačujte čtečku PD20 dolů do platebního slotu, dokud do ní nezapadne naplocho.
  9. Zajistěte čtečku PD20 na místě pomocí šroubováku Torx T5, připevněte šrouby na obou stranách platebního slotu a utáhněte je na moment 1,44 kgf-cm.