Provedení bezkontaktní transakce
Provedení bezkontaktní transakce

Provedení bezkontaktní transakce

  1. Zkontrolujte, zda je na kartě i na terminálu zobrazený symbol bezkontaktní platby .
  2. Na výzvu systému podržte kartu ve vzdálenosti dvou a půl až pěti centimetrů od symbolu bezkontaktní platby.
    Pokud je nákup schválen, obdržíte potvrzení – obvykle pípnutí, zeleně rozsvícenou kontrolku nebo znaménko zaškrtnutí.