Provedení transakce na bázi kontaktu
Provedení transakce na bázi kontaktu

Provedení transakce na bázi kontaktu

  1. Vložte kartu Smart Card v horní části do čtečky PD20 zadní stranou karty směrem nahoru.
  2. Projeďte magnetickým proužkem.
    Protáhněte kartu mobilním zařízením TC5Xx
    Protáhněte kartu ET4X
  3. Po zobrazení výzvy zadá zákazník osobní identifikační číslo (PIN).
    Pokud je nákup schválen, obdržíte potvrzení – obvykle jde o pípnutí, zeleně rozsvícenou kontrolku nebo zaškrtnutí.