Provedení transakce s kartou Smart Card
Provedení transakce s kartou Smart Card

Provedení transakce s kartou Smart Card

  1. Vložte kartu Smart Card zlatými kontakty nahoru do slotu na čtečce PD20.
  2. Po zobrazení výzvy zadá zákazník osobní identifikační číslo (PIN).
    Pokud je nákup schválen, obdržíte potvrzení – obvykle pípnutí, zeleně rozsvícenou kontrolku nebo zaškrtnutí.
  3. Vyjměte kartu ze slotu.