Servisní informace
Servisní informace

Servisní informace

Máte-li problém se zařízením, obraťte se na globální středisko zákaznické podpory společnosti Zebra pro konkrétní region. Kontaktní informace jsou k dispozici na adrese: zebra.com/support.
Před kontaktováním podpory si připravte následující informace:
  • sériové číslo jednotky,
  • číslo modelu nebo název výrobku,
  • typ softwaru a číslo verze.
Společnost Zebra reaguje na hovory prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo faxem, a to ve lhůtách stanovených v dohodách o podpoře.
Nedokáže-li váš problém vyřešit zákaznická podpora společnosti Zebra, je možné, že budete muset zařízení odeslat zpět za účelem opravy, k čemuž obdržíte příslušné pokyny. Pokud není použit schválený přepravní obal, společnost Zebra nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé při přepravě. Nesprávné odeslání jednotek může mít za následek zneplatnění záruky.
Pokud jste zakoupili firemní produkt Zebra od obchodního partnera společnosti Zebra, obraťte se na tohoto obchodního partnera a o podporu žádejte jej.