Stavy kontrolek LED
Stavy kontrolek LED

Stavy kontrolek LED

Následující tabulka uvádí různé stavy kontrolek LED čtečky PD20.
Stavy kontrolek LED
LED
Popis
Provoz zařízení
Bez indikace
Zařízení je vypnuté.
Kontrolky LED 1, 2, 3 a 4 blikají ve vzestupném pořadí.
Baterie SCR je nabitá na 0 % až 25 %.
Kontrolka LED 1 svítí a kontrolky LED 2, 3 a 4 blikají ve vzestupném pořadí.
Baterie SCR je nabitá na 50 % až 75 %.
Kontrolky LED 1, 2 a 3 svítí a kontrolka LED 4 bliká.
Baterie SCR je nabitá na 75 % až 100 %.
Kontrolka LED 4 svítí a kontrolky LED 1, 2 a 3 jsou zhasnuté.
Baterie SCR je plně nabitá.
Neoprávněná manipulace
Kontrolka LED 1 svítí a kontrolka LED 4 bliká.
Znamená to, že s tímto zařízením někdo neoprávněně manipuloval. Jednotky, se kterými někdo neoprávněně manipuloval, již nelze používat a je nutné je zlikvidovat nebo recyklovat. Informace o recyklaci a likvidaci najdete na adrese zebra.com/weee.