Nabíjení zařízení
Nabíjení zařízení

Nabíjení zařízení

Před prvním použitím tablet připojte k externímu zdroji napájení a nabijte baterii.
Tablety bez baterie nevyžadují nabíjení.
Nechte tablet připojený k externímu zdroji napájení, dokud se plně nenabije. Jakmile je tablet plně nabitý, kontrolka LED nabíjení začne svítit zeleně. Tablet můžete během nabíjení používat.
Chcete-li nabít hlavní baterii, připojte nabíjecí příslušenství k příslušnému zdroji napájení.
Vložte zařízení do doku nebo připojte USB nabíječku. Zařízení se zapne a začne se nabíjet. Kontrolka LED nabíjení/oznámení během nabíjení žlutě bliká a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.
Baterie se nabije z plně vybité na 90 % za přibližně 3,5 hodiny a z plně vybité na 100 % za přibližně 4,5 hodiny. V mnoha případech poskytuje 80% nabití dostatek energie pro každodenní použití. Plné nabití na 100 % postačí na přibližně 14 hodin používání. K dosažení nejlepších výsledků nabíjení používejte pouze nabíjecí příslušenství a baterie Zebra. Nabíjejte baterie při pokojové teplotě, když je zařízení v režimu spánku.