Kontrolky nabíjení
Kontrolky nabíjení

Kontrolky nabíjení

Před použitím zařízení nabijte baterii.
Kontrolky nabíjení
Kontrolka LED
Význam
Vypnuto
Zařízení není napájeno. Zařízení používá bezčlánkovou baterii.
Pomalu bliká oranžově
(1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí.
Pomalu bliká červeně
(1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle bliká oranžově
(2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení. Mezi možné chyby nabíjení patří:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).
Rychle bliká červeně
(2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení a baterie je na konci životnosti. Mezi možné chyby nabíjení patří:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).
Svítí zeleně
Nabíjení je dokončeno.
Svítí červeně
Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Bliká červeně
(1 bliknutí za sekundu)
Tablet bez baterie je připojen k externímu zdroji napájení.