Teplota nabíjení
Teplota nabíjení

Teplota nabíjení

Nabíjejte baterie při pokojové teplotě.
Baterie nabíjejte při teplotách od 5 °C do 40 °C (41 °F až 104 °F). Zařízení vždy provádí nabíjení baterie bezpečným a inteligentním způsobem. Při vyšších teplotách (například přibližně +37 °C (+98 °F)) může zařízení na malé časové úseky střídavě zapínat a vypínat nabíjení baterie, aby se udržela přijatelná teplota baterie. Zařízení pomocí kontrolky LED signalizuje, že je nabíjení z důvodu abnormálních teplot vypnuto.