Vložení baterie
Vložení baterie

Vložení baterie

Tato část popisuje, jak vložit baterii do tabletu.
Uživatelské úpravy zařízení (zejména v prostoru pro baterii), jako jsou štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod., můžou ohrozit zamýšlený výkon zařízení nebo příslušenství. Mohou být ovlivněny úrovně výkonu, jako je například těsnění (stupeň krytí (IP)), výkon v případě nárazu (upuštění a pád), funkčnost, odolnost vůči teplotě atd. Do prostoru pro baterii NEVKLÁDEJTE žádné štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod.
  1. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
    vložení baterie
  2. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.