Vložení karty microSD
Vložení karty microSD

Vložení karty microSD

Slot pro kartu microSD poskytuje sekundární stálé úložiště. Slot se nachází pod baterií. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou. Dodržujte doporučení výrobce týkající se použití.
Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty microSD. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění obsluhy.
 1. Posuňte západky pro uvolnění baterie směrem ke stranám tabletu.
  Baterie se mírně vysune.
 2. Vyjměte baterii z tabletu.
 3. Vyjměte přístupová dvířka.
 4. Posuňte držák karty microSD do odemknuté polohy.
 5. Zvedněte držák karty microSD.
 6. Vložte kartu microSD do dvířek držáku karty a ujistěte se, že se zasune do úchytek na obou stranách dvířek.
 7. Zavřete držák karty microSD a zajistěte jej na místě.
 8. Aby bylo zajištěno správné utěsnění zařízení, je nutné přístupová dvířka opět vložit a bezpečně usadit.
 9. Znovu vložte přístupová dvířka.
 10. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
  vložení baterie
 11. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.