Vložení karty nano SIM
Vložení karty nano SIM

Vložení karty nano SIM

V této části jsou uvedeny kroky pro vložení karty nano SIM.
Používejte pouze kartu nano SIM.
Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty SIM. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění uživatele.
 1. Posuňte západky pro uvolnění baterie směrem ke stranám tabletu.
  Baterie se mírně vysune.
 2. Vyjměte baterii z tabletu.
 3. Vyjměte přístupová dvířka.
 4. Posuňte držák karty SIM do odemknuté polohy.
 5. Zvedněte dvířka držáku karty SIM.
 6. Vložte kartu nano SIM do držáku karty kontakty směrem dolů.
 7. Zavřete dvířka držáku karty SIM.
 8. Posuňte dvířka držáku karty SIM do zamčené polohy.
 9. Aby bylo zajištěno správné utěsnění zařízení, je nutné přístupová dvířka umístit zpět a bezpečně usadit.
 10. Znovu vložte přístupová dvířka.
 11. Vložte baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
  vložení baterie
 12. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění.