Oprava nebo výměna
Oprava nebo výměna

Oprava nebo výměna

Chcete-li zakoupit novou baterii za účelem opravy a výměny baterie, přejděte na Žádost o opravu.
Služby oprav a výměn pro zařízení ET60/65 po dobu 3 až 5 let od data prodeje lze zakoupit v rámci služeb One Care Support Services