Skenování pomocí fotoaparátu
Skenování pomocí fotoaparátu

Skenování pomocí fotoaparátu

Načtěte čárový kód pomocí fotoaparátu.
Pro čtení čárového kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge, která uživateli umožňuje aktivovat skener k dekódování dat čárového kódu a zobrazení jeho obsahu.
  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).
  2. Namiřte okénko fotoaparátu na čárový kód.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování. Ve výchozím nastavení se na obrazovce zobrazí okno náhledu.
  4. Pohybujte zařízením, dokud se na obrazovce nezobrazí čárový kód.
  5. Ve výchozím nastavení zazní zvukový signál, který označuje, že čárový kód byl úspěšně dekódován.
  6. Zaznamenaná data se zobrazí v textovém poli.