Skenování pomocí interní čtečky
Skenování pomocí interní čtečky

Skenování pomocí interní čtečky

Načtěte čárový kód pomocí interního snímače.
Pro čtení čárového kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge, která uživateli umožňuje aktivovat skener k dekódování dat čárového kódu a zobrazení jeho obsahu.
  1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).
  2. Namiřte výstupní okénko zařízení na čárový kód.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování.
    Zaměřovací tečka s osvětlením se zapne za účelem pomoci při zaměřování.
  4. Zkontrolujte, zda se čárový kód nachází v zaměřovacím vzoru. Zaměřovací tečka se používá pro zvýšenou viditelnost za jasného osvětlení.
    Ve výchozím nastavení se ozve pípnutí , které signalizuje, že čárový kód byl úspěšně dekódován.
  5. Zaznamenaná data se zobrazí v textovém poli.