Αποσυσκευασία
Αποσυσκευασία

Αποσυσκευασία

  1. Αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα προστατευτικά υλικά από τη συσκευή και φυλάξτε το κιβώτιο αποστολής για μελλοντική αποθήκευση και αποστολή.
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα ακόλουθα:
    • Υπολογιστής αφής
    • Μπαταρία ιόντων λιθίου PowerPrecision
    • Ρυθμιστικός οδηγός.
  3. Επιθεωρήστε τον εξοπλισμό για ζημιές. Εάν κάποιος εξοπλισμός λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως με το Παγκόσμιο κέντρο υποστήριξης πελατών.
  4. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη αποστολής που καλύπτει το παράθυρο σάρωσης, την οθόνη και το παράθυρο κάμερας.