Φόρτιση της συσκευής
Φόρτιση της συσκευής
View content for :
Product:

Φόρτιση της συσκευής

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος για τη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω αξεσουάρ, για να φορτίσετε τη συσκευή ή/και την εφεδρική μπαταρία.
Φόρτιση και επικοινωνία
Περιγραφή
Αριθμός εξαρτήματος
Φόρτιση
Επικοινωνία
Μπαταρία (στη συσκευή)
Εφεδρική μπαταρία
USB
Ethernet
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
CRD-HC2L5L-BS1CO
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με βάση εφεδρικής μπαταρίας
CRD-HC2L5L-2S1D1B
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
SAC-HC2L5L-4SCHG
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-HC2L5L-BS5CO
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι