Βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με βάση εφεδρικής μπαταρίας
Βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με βάση εφεδρικής μπαταρίας
View content for :
User:
Product:

Βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με βάση εφεδρικής μπαταρίας

Αυτή η βάση παρέχει ηλεκτρική ισχύ για τη φόρτιση μιας συσκευής και μιας εφεδρικής μπαταρίας.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με εφεδρική μπαταρία:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 5 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει την μπαταρία της συσκευής.
  • Φορτίζει μια εφεδρική μπαταρία.
Βάση 1 θέσης με υποδοχή εφεδρικής μπαταρίας
1
Θέση φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας.
2
Λυχνία LED φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας
3
Θύρα USB-C
Η θύρα USB-C είναι υποδοχή σέρβις μόνο για αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού και δεν προορίζεται για φόρτιση με ρεύμα.
4
Λυχνία LED λειτουργίας
5
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης