Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
View content for :
User:
Product:

Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του φορτιστή μπαταριών 4 θέσεων για τη φόρτιση έως και τεσσάρων μπαταριών συσκευών.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
1
Θέση τοποθέτησης μπαταρίας
2
Λυχνία LED φόρτισης μπαταρίας
3
Λυχνία LED λειτουργίας
4
Θύρα USB-C
Η θύρα USB-C είναι υποδοχή σέρβις μόνο για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού και δεν προορίζεται για φόρτιση με ρεύμα.