Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
View content for :
User:
Product:

Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του φορτιστή μπαταριών 5 θέσεων για τη φόρτιση έως και πέντε μπαταριών συσκευών.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 5 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως και πέντε συσκευές.
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
1
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης
2
Λυχνία LED λειτουργίας