Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης
Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης

Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης

Για την ανάγνωση ενός γραμμικού κώδικα, απαιτείται εφαρμογή με δυνατότητα σάρωσης. Η συσκευή περιέχει την εφαρμογή DataWedge, η οποία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε το σύστημα απεικόνισης, να αποκωδικοποιείτε τα δεδομένα γραμμικού κώδικα και να εμφανίζετε το περιεχόμενο γραμμικού κώδικα.
 1. Βεβαιωθείτε ότι μια εφαρμογή είναι ανοιχτή στη συσκευή και ότι είναι εστιασμένο ένα πεδίο κειμένου (δρομέας κειμένου στο πεδίο κειμένου).
 2. Στρέψτε το παράθυρο εξόδου σαρωτή της συσκευής προς ένα γραμμικό κώδικα.
  σάρωση
 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σάρωσης.
  Η συσκευή προβάλλει το μοτίβο στόχευσης.
 4. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Pick List (Λίστα επιλογών), η συσκευή δεν αποκωδικοποιεί τον γραμμικό κώδικα μέχρι το κέντρο της κουκκίδας να αγγίξει τον γραμμικό κώδικα.
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο γραμμικός κώδικας βρίσκεται εντός της περιοχής που σχηματίζεται από το μοτίβο στόχευσης. Η κουκκίδα στόχευσης χρησιμοποιείται για αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες έντονου φωτισμού.
  SE4720
  Λειτουργία Picklist (Λίστα επιλογών) του SE4720
  που υποδεικνύει ότι ο γραμμικός κώδικας αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς.
 6. Αφήστε το κουμπί σάρωσης.
  Συνήθως, η αποκωδικοποίηση του συστήματος απεικόνισης γίνεται άμεσα. Η συσκευή επαναλαμβάνει τα βήματα που απαιτούνται για τη λήψη μιας ψηφιακής φωτογραφίας (εικόνας) ενός γραμμικού κώδικα κακής ποιότητας ή δύσκολου γραμμικού κώδικα, εφόσον το κουμπί σάρωσης παραμένει πατημένο.
Η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα γραμμικού κώδικα στο πεδίο κειμένου.