Απενεργοποίηση μιας eSIM
Απενεργοποίηση μιας eSIM
View content for :
Product:

Απενεργοποίηση μιας eSIM

Μια eSIM σε ένα TC27 μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά και να ενεργοποιηθεί ξανά αργότερα.
Για να απενεργοποιήσετε μια eSIM:
 1. Στη συσκευή, δημιουργήστε μια σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με μια τοποθετημένη κάρτα SIM.
 2. Αγγίξτε τις επιλογές
  Network & internet (Δίκτυο και Internet)
  SIMs (Κάρτες SIM)
  .
 3. Στην ενότητα
  Download SIM (Λήψη SIM)
  , αγγίξτε την eSIM προς απενεργοποίηση.
 4. Αγγίξτε τον διακόπτη
  Use SIM (Χρήση SIM)
  για να απενεργοποιήσετε την eSIM.
 5. Αγγίξτε την επιλογή
  Yes (Ναι)
  .
  Η eSIM απενεργοποιείται.