Διαγραφή προφίλ μιας eSIM
Διαγραφή προφίλ μιας eSIM
View content for :
Product:

Διαγραφή προφίλ μιας eSIM

Η διαγραφή του προφίλ μιας eSIM το καταργεί εντελώς από τη συσκευή TC27.
Μετά τη διαγραφή μιας eSIM από τη συσκευή, δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ξανά.
Για να διαγράψετε μια eSIM:
 1. Στη συσκευή, δημιουργήστε μια σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με μια τοποθετημένη κάρτα SIM.
 2. Αγγίξτε τις επιλογές
  Network & internet (Δίκτυο και Internet)
  SIMs (Κάρτες SIM)
  .
 3. Στην ενότητα
  Download SIM (Λήψη SIM)
  , αγγίξτε την eSim προς διαγραφή.
 4. Αγγίξτε την επιλογή
  Erase (Διαγραφή)
  .
  Εμφανίζεται το μήνυμα
  Erase this downloaded SIM? (Διαγραφή αυτής της ληφθείσας SIM;)
  .
 5. Αγγίξτε την επιλογή
  Erase (Διαγραφή)
  .
  Το προφίλ της eSIM διαγράφεται από τη συσκευή.