Ενεργοποίηση μιας eSIM
Ενεργοποίηση μιας eSIM
View content for :
Product:

Ενεργοποίηση μιας eSIM

Το TC27 μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κάρτα SIM, μια eSIM ή και τα δύο. Μπορείτε να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για ποια ενέργεια, όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων ή οι κλήσεις. Πριν από τη χρήση μιας eSIM, πρέπει να την ενεργοποιήσετε.
Προτού προσθέσετε μια eSIM, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να λάβετε την υπηρεσία eSIM και τον κωδικό ενεργοποίησης ή τον κωδικό QR για αυτήν.
Για να ενεργοποιήσετε μια eSIM:
 1. Στη συσκευή, δημιουργήστε μια σύνδεση στο Internet μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με μια τοποθετημένη κάρτα SIM.
 2. Μεταβείτε στην επιλογή
  Settings (Ρυθμίσεις)
  .
 3. Αγγίξτε τις επιλογές
  Network & internet (Δίκτυο και Internet)
  Mobile Networks (Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας)
  .
 4. Αγγίξτε το σύμβολο
  +
  δίπλα στην επιλογή
  SIMs (Κάρτες SIM)
  αν υπάρχει ήδη τοποθετημένη κάρτα SIM ή αγγίξτε την επιλογή
  SIMs (Κάρτες SIM)
  αν δεν υπάρχει τοποθετημένη κάρτα SIM.
  Εμφανίζεται η οθόνη
  Mobile network (Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας)
  .
 5. Επιλέξτε
  MANUAL CODE ENTRY (ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ)
  για να εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης ή αγγίξτε την επιλογή
  SCAN (ΣΑΡΩΣΗ)
  για να σαρώσετε τον κωδικό QR και να κάνετε λήψη του προφίλ της eSIM.
  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
  Confirmation!!! (Επιβεβαίωση!!!)
  .
 6. Αγγίξτε την επιλογή
  OK
  .
 7. Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης ή σαρώστε τον κωδικό QR.
 8. Αγγίξτε την επιλογή
  NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ)
  .
  Εμφανίζεται το μήνυμα
  Downloading a profile (Γίνεται λήψη προφίλ)
  και ακολουθεί το μήνυμα
  Use Network Name? (Χρήση ονόματος δικτύου;)
  .
 9. Αγγίξτε την επιλογή
  ACTIVATE (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
  .
 10. Αγγίξτε την επιλογή
  Done (Τέλος)
  .
  Η eSIM είναι πλέον ενεργή.