Φόρτιση της συσκευής
Φόρτιση της συσκευής
View content for :
Product:

Φόρτιση της συσκευής

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος για τη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω αξεσουάρ, για να φορτίσετε τη συσκευή ή/και την εφεδρική μπαταρία.
Η εφεδρική μπαταρία φορτίζει τόσο τις τυπικές όσο και τις εκτεταμένες μπαταρίες.
Φόρτιση και επικοινωνία
Περιγραφή
Αριθμός εξαρτήματος
Φόρτιση
Επικοινωνία
Μπαταρία (στη συσκευή)
Εφεδρική μπαταρία
USB
Ethernet
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
CRD-TC2L-BS1CO-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση USB 1 θέσης
CRD-TC2L-SE1ET-01
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Βάση φόρτισης 1 θέσης μόνο για φόρτιση με βάση εφεδρικής μπαταρίας
CRD-TC2L-BS11B-01
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Φορτιστής μπαταριών 4 θέσεων
SAC-TC2L-4SCHG-01
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-TC2L-BS5CO-01
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση Ethernet 5 θέσεων
CRD-TC2L-SE5ET-01
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι