Φόρτιση κύριας μπαταρίας
Φόρτιση κύριας μπαταρίας
View content for :
Product:

Φόρτιση κύριας μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε την κύρια μπαταρία μέχρι η πράσινη λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης να παραμείνει αναμμένη. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ή μια βάση με το κατάλληλο τροφοδοτικό για να φορτίσετε τη συσκευή.
Διατίθενται τρεις μπαταρίες:
  • Τυπική μπαταρία λιθίου PowerPrecision 3.800 mAh - κωδικός εξαρτήματος: BTRY-TC2L-2XMAXX-01
  • Τυπική μπαταρία λιθίου PowerPrecision 3.800 mAh με BLE Beacon - κωδικός εξαρτήματος: BTRY-TC2L-2XMAXB-01
  • Εκτεταμένη μπαταρία λιθίου PowerPrecision 5.200 mAh - κωδικός εξαρτήματος BTRY-TC2L-3XMAXX-01
Η λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης της συσκευής υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας στη συσκευή. Η τυπική μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 80% μέσα σε λιγότερο από 1 ώρα και 20 λεπτά.
Η εκτεταμένη μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 80% μέσα σε λιγότερο από 1 ώρα και 50 λεπτά.
Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου με τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Ενδεικτικές λυχνίες LED φόρτισης/ειδοποίησης
Κατάσταση
Ένδειξη
Σβηστή
Η συσκευή δεν φορτίζεται. Η συσκευή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα στη βάση ή σε πηγή ρεύματος. Ο φορτιστής/η βάση δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα (1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται.
Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα (1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης, για παράδειγμα:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).
Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, για παράδειγμα:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).