Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
View content for :
User:

Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση

Αυτή η βάση παρέχει ηλεκτρική ισχύ στη συσκευή.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 5 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει την μπαταρία της συσκευής.
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
1
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης.
2
Θύρα τροφοδοσίας USB.