Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή αφής TC53e.
Μπροστινή και πλευρική όψη
Χαρακτηριστικά στην μπροστινή πλευρά και στο πλάι της συσκευής.
Στοιχεία στην μπροστινή πλευρά και στο πλάι
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Μπροστινή κάμερα (8 MP)
Λαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο.
2
Λυχνία LED σάρωσης
Υποδεικνύει την κατάσταση καταγραφής δεδομένων.
3
Δέκτης
Χρησιμοποιήστε τον για αναπαραγωγή ήχου στη λειτουργία ακουστικού.
4
Αισθητήρας εγγύτητας/φωτισμού
Προσδιορίζει την εγγύτητα και τον φωτισμό περιβάλλοντος για τον έλεγχο της έντασης του οπισθοφωτισμού της οθόνης.
5
Λυχνία LED κατάστασης μπαταρίας
Υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κατά τη φόρτιση και ειδοποιήσεις από εφαρμογές.
6, 9
Κουμπί σάρωσης
Εκκινεί την καταγραφή δεδομένων (προγραμματιζόμενη).
7
Κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης ήχου
Αυξάνει και μειώνει την ένταση του ήχου (προγραμματιζόμενο).
8
Οθόνη αφής LCD 6 ιντσών
Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
10
Κουμπί Push-to-Talk (PTT)
Χρησιμοποιείται συνήθως για επικοινωνίες PTT.
Πίσω και πάνω όψη
Εμπρός και κάτω όψη της συσκευής.
Στοιχεία στην πίσω και πάνω πλευρά
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
1
Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Πατήστε το παρατεταμένα για απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή κλείδωμα της συσκευής.
2, 5
Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για επικοινωνίες στη λειτουργία ακουστικού/handsfree, για την εγγραφή ήχου και για την ακύρωση θορύβου.
3
Παράθυρο εξόδου
Για καταγραφή δεδομένων μέσω της συσκευής απεικόνισης.
4
Κοινή θύρα I/O 8 ακίδων στην πίσω πλευρά
Παρέχει επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή, ήχο, καθώς και φόρτιση της συσκευής μέσω καλωδίων και αξεσουάρ.
6
Ασφάλειες απελευθέρωσης μπαταρίας
Πιέστε τις δύο ασφάλειες προς τα μέσα και ανασηκώστε για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
7
Μπαταρία
Παρέχει ηλεκτρική ισχύ στη συσκευή.
8
Στερέωση ιμάντα χειρός
Σημεία στερέωσης για τον ιμάντα χειρός.
9
Πίσω κάμερα (16 MP) με φλας
Χρησιμοποιείται για λήψη φωτογραφιών και βίντεο και διαθέτει φλας που παρέχει φωτισμό για την κάμερα.
Κάτω όψη
Εμπρός και κάτω όψη της συσκευής.
Στοιχεία στην κάτω πλευρά
Αριθμός
Στοιχείο
Περιγραφή
10
Ηχείο
Παρέχει έξοδο ήχου για αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής. Παρέχει ήχο σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης.
11
Ακίδες εισόδου DC
Τροφοδοσία/γείωση για τη φόρτιση (5 V έως 9 V).
12
Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για επικοινωνίες στη λειτουργία ακουστικού/handsfree, για την εγγραφή ήχου και για την ακύρωση θορύβου.
13
USB Type-C και 2 ακίδες φόρτισης
Παρέχει ρεύμα και επικοινωνία στη συσκευή μέσω διασύνδεσης I/O USB-C με 2 ακίδες φόρτισης.