Χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου με εκπομπή σήματος BLE
Χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου με εκπομπή σήματος BLE

Χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου με εκπομπή σήματος BLE

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion) που επιτρέπει την εκπομπή σήματος Bluetooth χαμηλής ενέργειας (BLE). Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η μπαταρία εκπέμπει ένα σήμα BLE για έως επτά ημέρες ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, λόγω αποφόρτισης της μπαταρίας.
Η συσκευή εκπέμπει σήμα Bluetooth μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία πτήσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των δευτερευουσών ρυθμίσεων BLE, ανατρέξτε στη διεύθυνση techdocs.zebra.com/emdk-for-android/13-0/mx/beaconmgr/.