Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας
Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας

Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση μιας εφεδρικής μπαταρίας. Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα φόρτισης, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ φόρτισης και μπαταρίες της Zebra.
  1. Τοποθετήστε μια εφεδρική μπαταρία στην θέση τοποθέτησης εφεδρικής μπαταρίας.
  2. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εδραστεί σωστά.
    Η ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας (1) αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι γίνεται φόρτιση.
Η μπαταρία φορτίζεται από την κατάσταση πλήρους αποφόρτισης έως το 90% μέσα σε 2,5 ώρες περίπου και από την κατάσταση πλήρους αποφόρτισης έως το 100% μέσα σε 3,5 ώρες περίπου. Σε πολλές περιπτώσεις, το 90% της φόρτισης παρέχει μεγάλη φόρτιση για καθημερινή χρήση. Ανάλογα με το προφίλ χρήσης, μια πλήρης φόρτιση κατά 100% μπορεί να διαρκέσει για 14 ώρες χρήσης περίπου.