Αξεσουάρ για φόρτιση
Αξεσουάρ για φόρτιση

Αξεσουάρ για φόρτιση

Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω αξεσουάρ, για να φορτίσετε τη συσκευή ή/και την εφεδρική μπαταρία.

Φόρτιση και επικοινωνία

Περιγραφή
Αριθμός εξαρτήματος
Φόρτιση
Επικοινωνία
Μπαταρία (στη συσκευή)
Εφεδρική μπαταρία
USB
Ethernet
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
CRD-NGTC5-2SC1B
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Βάση 1 θέσης με σύνδεση USB/Ethernet
CRD-NGTC5-2SE1B
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση, με μπαταρία
CRD-NGTC5-5SC4B
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
CRD-NGTC5-5SC5D
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Βάση 5 θέσεων με σύνδεση Ethernet
CRD-NGTC5-5SE5D
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Καλώδιο φόρτισης/USB
CBL-TC5X-USBC2A-01
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι