Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση
View content for :
User:

Βάση 1 θέσης μόνο για φόρτιση

Αυτή η βάση με σύνδεση USB παρέχει ρεύμα φόρτισης και επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Εικόνα τοποθέτησης της συσκευής στη βάση φόρτισης USB 1 θέσης με πρίζα ρεύματος.
1
Καλώδιο γραμμής AC
2
Τροφοδοτικό
3
Καλώδιο γραμμής DC
4
Θέση φόρτισης συσκευής
5
Λυχνία LED λειτουργίας
6
Θέση φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας