Βάση φόρτισης 1 θέσης με σύνδεση Ethernet και USB
Βάση φόρτισης 1 θέσης με σύνδεση Ethernet και USB
View content for :
User:

Βάση φόρτισης 1 θέσης με σύνδεση Ethernet και USB

Αυτή η βάση παρέχει ρεύμα φόρτισης και επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή.
Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Εικόνα τοποθέτησης της συσκευής στη βάση 1 θέσης με σύνδεση USB και Ethernet και πρίζα ρεύματος.
1
Καλώδιο γραμμής AC
2
Τροφοδοτικό
3
Καλώδιο γραμμής DC
4
Θέση φόρτισης συσκευής
5
Λυχνία LED λειτουργίας
6
Θέση φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας
7
Είσοδος καλωδίου γραμμής DC
8
Θύρα Ethernet (στο κιτ της μονάδας USB σε Ethernet)
9
Κιτ μονάδας USB σε Ethernet
10
Θύρα USB (στο κιτ της μονάδας USB σε Ethernet)
Το κιτ μονάδας USB σε Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) συνδέεται μέσω φορτιστή μίας θέσης με σύνδεση USB.