Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση
View content for :
User:

Βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση:
  • Παρέχει ρεύμα 5,0 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως πέντε συσκευές ή έως τέσσερις συσκευές και τέσσερις μπαταρίες με χρήση του προσαρμογέα φορτιστή μπαταριών 4 θέσεων.
  • Περιλαμβάνει μια βάση και θήκες που μπορούν να διαμορφωθούν για διάφορες απαιτήσεις φόρτισης.
Εικόνα βάσης 5 θέσεων μόνο για φόρτιση.
1
Καλώδιο γραμμής AC
2
Τροφοδοτικό
3
Καλώδιο γραμμής DC
4
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης
5
Λυχνία LED λειτουργίας