Βάση 5 θέσεων με σύνδεση Ethernet
Βάση 5 θέσεων με σύνδεση Ethernet
View content for :
User:

Βάση 5 θέσεων με σύνδεση Ethernet

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση Ethernet 5 θέσεων:
  • Παρέχει ρεύμα 5,0 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Συνδέει έως πέντε συσκευές σε ένα δίκτυο Ethernet.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως πέντε συσκευές ή έως τέσσερις συσκευές και τέσσερις μπαταρίες με χρήση του προσαρμογέα φορτιστή μπαταριών 4 θέσεων.
Εικόνα εγκατάστασης βάσης 5 θέσεων με σύνδεση Ethernet.
1
Καλώδιο γραμμής AC
2
Τροφοδοτικό
3
Καλώδιο γραμμής DC
4
Θέση φόρτισης συσκευής
5
Λυχνία LED σύνδεσης 1000Base-T
6
Λυχνία LED σύνδεσης 10/100Base-T