Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης
Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης

Σάρωση με εσωτερικό σύστημα απεικόνισης

Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό σύστημα απεικόνισης για να καταγράψετε δεδομένα γραμμικού κώδικα.
Για την ανάγνωση ενός γραμμικού κωδικού ή κωδικού QR, απαιτείται εφαρμογή με δυνατότητα σάρωσης. Η συσκευή περιλαμβάνει την εφαρμογή DataWedge Demonstration (DWDemo), η οποία επιτρέπει την ενεργοποίηση του συστήματος απεικόνισης, την αποκωδικοποίηση των δεδομένων του γραμμικού κωδικού/κωδικού QR και την εμφάνιση του περιεχόμενου του γραμμικού κωδικού.
Το SE55 εμφανίζει ένα πράσινο μοτίβο στόχευσης παύλα-κουκκίδα-παύλα. Το SE4720 εμφανίζει ένα κόκκινο μοτίβο στόχευσης με τη μορφή μιας κουκκίδας.
 1. Βεβαιωθείτε ότι μια εφαρμογή είναι ανοιχτή στη συσκευή και ότι είναι εστιασμένο ένα πεδίο κειμένου (δρομέας κειμένου στο πεδίο κειμένου).
 2. Στρέψτε το παράθυρο εξόδου στο πάνω μέρος της συσκευής προς έναν γραμμικό κωδικό ή κωδικό QR.
  Εικόνα σάρωσης γραμμικού κωδικού.
 3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σάρωσης.
  Η συσκευή προβάλλει το μοτίβο στόχευσης.
 4. Βεβαιωθείτε ότι ο γραμμικός κωδικός ή ο κωδικός QR βρίσκεται εντός της περιοχής που σχηματίζεται από το μοτίβο στόχευσης.
  Μοτίβα στόχευσης
  SE55
  SE4720
  Εικόνα μοτίβου στόχευσης του SE55.
  Μοτίβο στόχευσης του SE4720.
  Μοτίβα στόχευσης σε λειτουργία Picklist (Λίστας επιλογών) με πολλαπλούς γραμμικούς κωδικούς
  SE55
  SE4720
  Εικόνα σάρωσης με το πράσινο μοτίβο παύλα-κουκκίδα-παύλα στο SE55.
  Εικόνα σάρωσης με το μοτίβο κόκκινης κουκκίδας στο SE4720.
  Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Picklist (Λίστα επιλογών), δεν αποκωδικοποιεί τον γραμμικό κωδικό/κωδικό QR μέχρι το κέντρο του σταυρονήματος να αγγίξει τον γραμμικό κωδικό/κωδικό QR.
  Η λυχνία LED καταγραφής δεδομένων ανάβει με πράσινο χρώμα και ακούγεται από προεπιλογή ένα ηχητικό σήμα, που υποδεικνύει ότι ο γραμμικός κωδικός ή ο κωδικός QR αποκωδικοποιήθηκε επιτυχώς.
 5. Αφήστε το κουμπί σάρωσης.
  Η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα του γραμμικού κωδικού ή του κωδικού QR στο πεδίο κειμένου.