Θέματα εργονομίας
Θέματα εργονομίας

Θέματα εργονομίας

Αποφεύγετε να λυγίζετε υπερβολικά τον καρπό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Εικόνα θεμάτων εργονομίας καρπού.