Χαρακτηριστικά βάσης καρπού
Χαρακτηριστικά βάσης καρπού

Χαρακτηριστικά βάσης καρπού

Η βάση καρπού διαθέτει οθόνη αφής, τέσσερα κουμπιά, ιμάντα καρπού και άλλα χαρακτηριστικά.

Μπροστινή όψη

Μπροστινή όψη βάσης καρπού
1
Κάμερα
Για λήψη φωτογραφιών και βίντεο (διαθέσιμη μόνο σε διαμορφώσεις με κάμερα).
2
Οθόνη
Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
3
Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για φωνητικές επικοινωνίες ή για εγγραφές ήχου.
4
Λυχνία LED φόρτισης
Υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κατά τη φόρτιση.
5
Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος
(κάτω από την οθόνη)
Προσδιορίζει τον φωτισμό περιβάλλοντος για τον έλεγχο της έντασης του οπισθοφωτισμού της οθόνης.
6
Κεραία NFC
(κάτω από την οθόνη)
Παρέχει επικοινωνία με άλλες συσκευές με δυνατότητα NFC.
7
Ηχείο
Χρησιμοποιείται για φωνητικές επικοινωνίες ή αναπαραγωγή ήχου.
8
Αριστερό κουμπί 2
Προγραμματιζόμενο από το χρήστη. Από προεπιλογή, είναι το κουμπί
Επιστροφή
.
9
Λυχνία LED ειδοποίησης
Υποδεικνύει ότι έχει ληφθεί μια ειδοποίηση εφαρμογής.
10
Αριστερό κουμπί 1
Προγραμματιζόμενο από το χρήστη
11
Διάταξη βάσης καρπού
Αποτελείται από μια βάση για τη συσκευή και έναν ιμάντα καρπού. Προστατεύει και συγκρατεί το κεντρικό τμήμα μέσα στο περίβλημα.
12
Φλας κάμερας
Παρέχει φωτισμό για την κάμερα (διαθέσιμο μόνο σε διαμορφώσεις με κάμερα).
13
Ιμάντας καρπού
Χρησιμοποιείται για την ασφαλή συγκράτηση της συσκευής στον καρπό. Είναι προεγκατεστημένος σε κάθε βάση καρπού. Διατίθεται σε μικρό και μεγάλο μέγεθος.

Πίσω όψη

Πίσω όψη βάσης καρπού
1
Λυχνία LED σάρωσης/προσαρμοσμένων εφαρμογών
Υποδεικνύει την καταγραφή δεδομένων και καταστάσεις που ελέγχονται από προσαρμοσμένες εφαρμογές.
2
Δεξί κουμπί 1
Προγραμματιζόμενο από το χρήστη. Από προεπιλογή, ξεκινά την καταγραφή δεδομένων.
3
Δεξί κουμπί 2
Προγραμματιζόμενο από το χρήστη. Από προεπιλογή, είναι το κουμπί
Αρχική οθόνη
. Με το πάτημά του ενεργοποιείται η συσκευή.
4
Γλωττίδα απελευθέρωσης διάταξης βάσης καρπού
Πιέστε προς τα κάτω για να απελευθερώσετε το κεντρικό τμήμα στο περίβλημα από τη διάταξη βάσης καρπού.
5
Μπαταρία
Η μπαταρία τυπικής χωρητικότητας 800 mAh εξασφαλίζει ισχύ για τη λειτουργία του WS50, ενώ παρέχονται 2400 mAh για χρήση με το WR50.
6
Σύνδεσμος διεπαφής
Για την επικοινωνία μεταξύ κεντρικής μονάδας USB και μονάδας-πελάτη, καθώς και για τη φόρτιση της συσκευής μέσω καλωδίων και αξεσουάρ.