Ρύθμιση της συσκευής
Ρύθμιση της συσκευής

Ρύθμιση της συσκευής

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:
  1. Τοποθετήστε την μπαταρία.
  2. Τοποθετήστε τη φορετή διάταξη.
    • Διάταξη σκανδάλης δακτύλου
    • Βάση καρπού
  3. Φορτίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα από τα αξεσουάρ φόρτισης.
  4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.