Τοποθέτηση της μπαταρίας
Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία 1300 mAh στο σαρωτή σύγκλισης WS50. Τοποθετήστε την μπαταρία 800 mAh στο WS50 με βάση καρπού. Τοποθετήστε την μπαταρία 2400 mAh στο WS50 RFID με βάση καρπού.
  1. Ευθυγραμμίστε την μπαταρία έτσι ώστε το κάτω μέρος της να στερεωθεί στις σχετικές εγκοπές (1).
    Εγκοπές ασφάλισης μπαταρίας
  2. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέσα στο χώρο της μπαταρίας μέχρι οι ασφάλειες να κουμπώσουν στη θέση τους.
    Τοποθέτηση μπαταρίας