Τοποθέτηση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος στον σαρωτή σύγκλισης
Τοποθέτηση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος στον σαρωτή σύγκλισης

Τοποθέτηση της διάταξης σκανδάλης και περιβλήματος στον σαρωτή σύγκλισης

Τοποθετήστε το κεντρικό τμήμα της συσκευής στη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος, για να χρησιμοποιήσετε τη σκανδάλη που ελέγχεται με τον αντίχειρα.
  1. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη αφής της κεντρικής συσκευής είναι στραμμένη προς τα πάνω.
  2. Σύρετε το κεντρικό τμήμα (2) μέσα στη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος (1) μέχρι να κουμπώσει στη θέση της η ασφάλεια.
    Τοποθετήστε την μπαταρία στο κεντρικό τμήμα προτού σύρετε το κεντρικό τμήμα μέσα στο περίβλημα.
    Τοποθέτηση του κεντρικού τμήματος μέσα στη διάταξη σκανδάλης και περιβλήματος