Αλλαγή θέσης της σκανδάλης για τον σαρωτή σύγκλισης
Αλλαγή θέσης της σκανδάλης για τον σαρωτή σύγκλισης

Αλλαγή θέσης της σκανδάλης για τον σαρωτή σύγκλισης

Η διάταξη της σκανδάλης μπορεί να τροποποιηθεί για χρήση στο αριστερό ή στο δεξί χέρι.
Προσδιορίστε εάν ο σαρωτής σύγκλισης WS50 χρησιμοποιείται στο δεξί ή στο αριστερό χέρι, ώστε η σκανδάλη σάρωσης να βρίσκεται δίπλα στον αντίχειρα.
Οι διαδικασίες που περιγράφονται ισχύουν τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες χρήστες. Οι εικόνες σε αυτήν την ενότητα υποδεικνύουν τα βήματα για την αλλαγή της θέσης της σκανδάλης από δεξιά στα αριστερά, ως παράδειγμα.
 1. Στο κάτω μέρος της συσκευής, ανασηκώστε την επένδυση προστασίας δακτύλων πρώτα από το μπροστινό μέρος της συσκευής κι έπειτα από το πίσω μέρος.
  Ανύψωση επένδυσης προστασίας
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο πίσω μέρος της συσκευής για να αποσυνδέσετε τη διάταξη της σκανδάλης.
  1. Απασφαλίστε τη διάταξη της σκανδάλης πιέζοντας την ασφάλεια στη θέση απασφάλισης (4).
  2. Σύρετε τη διάταξη της σκανδάλης ακολουθώντας την κατεύθυνση απασφάλισης (1) μέχρι το μαύρο τρίγωνο (2) να ευθυγραμμιστεί με το χαραγμένο τρίγωνο (3).
   Ετικέτα λαβής σκανδάλης
  3. Ανασηκώστε τη διάταξη της σκανδάλης.
   Ανασήκωμα διάταξης σκανδάλης
 3. Περιστρέψτε τη διάταξη της σκανδάλης, έτσι ώστε η σκανδάλη σάρωσης να βρεθεί δίπλα στον αντίχειρα.
 4. Κατά την επανατοποθέτηση της διάταξης της σκανδάλης στο πίσω μέρος του κεντρικού τμήματος μέσα στο περίβλημα, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το μαύρο τρίγωνο (2) είναι ευθυγραμμισμένο με το χαραγμένο τρίγωνο (3).
  Τοποθέτηση διάταξης σκανδάλης
 5. Σύρετε τη διάταξη της σκανδάλης ακολουθώντας την κατεύθυνση ασφάλισης (4).
 6. Ασφαλίστε τη διάταξη της σκανδάλης πιέζοντας την ασφάλεια έως τη θέση ασφάλισης (1), εάν χρειάζεται.
 7. Επανατοποθετήστε την επένδυση προστασίας δακτύλων στο κάτω μέρος της συσκευής.