Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στο πίσω μέρος της παλάμης
Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στο πίσω μέρος της παλάμης

Τοποθέτηση της βάσης στήριξης στο πίσω μέρος της παλάμης

Τοποθετήστε στο κάλυμμα χειρός τη βάση στήριξης στο πίσω μέρος της παλάμης (BOH) και κατόπιν τοποθετήστε το κεντρικό τμήμα με το περίβλημα πάνω στη βάση BOH.
Προσδιορίστε εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στο δεξί ή το αριστερό χέρι.
Οι διαδικασίες που περιγράφονται ισχύουν τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες χρήστες. Στα βήματα σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ένας ιμάντας για δεξιόχειρες χρήστες.
Εγκοπή ρύθμισης του μήκους του καλωδίου
Η βάση BOH διαθέτει τρεις εγκοπές, στις οποίες μπορεί ο χρήστης να τοποθετήσει το καλώδιο της σκανδάλης. Το καλώδιο της σκανδάλης τοποθετείται σε μία από τις εγκοπές ανάλογα με το μέγεθος του χεριού του χρήστη:
1
Για χρήστες με μεγάλο μέγεθος χεριών
2
Για χρήστες με μεσαίο μέγεθος χεριών
3
Για χρήστες με μικρό μέγεθος χεριών
 1. Για να στερεώσετε μια βάση BOH στον ιμάντα χειρός:
  1. Περάστε το καλώδιο και το κουμπί της σκανδάλης (1) μέσα από το άνοιγμα για το καλώδιο της σκανδάλης στον ιμάντα χεριού (2).
   Τοποθέτηση κουμπιού σκανδάλης στην BOH
  2. Περάστε τον ιμάντα (2) μέσα από μία από τις εγκοπές για τον ιμάντα (3) στη βάση BOH (1).
   Πέρασμα του ιμάντα μέσα από τη βάση BOH
  3. Περάστε τον ιμάντα μέσα από την άλλη εγκοπή της βάσης και στερεώστε τον με το άγκιστρο και το βέλκρο.
 2. Τοποθετήστε τον ιμάντα χεριού στο χέρι σύροντας το χέρι σας μέσα στον ιμάντα. Περάστε τον αντίχειρά σας μέσα από το μικρότερο άνοιγμα και τα υπόλοιπα τέσσερα δάχτυλα μέσα από το μεγαλύτερο άνοιγμα.
  Τοποθέτηση του γαντιού στο χέρι
 3. Περάστε τον ιμάντα (1) μέσα από την πόρπη και στερεώστε το άκρο του ιμάντα στη θέση του με το άγκιστρο και το βέλκρο.
  Σφίξιμο του ιμάντα για στερέωση του γαντιού στο χέρι
  Ρυθμίστε τον ιμάντα σε μια άνετη θέση σφίγγοντας ή χαλαρώνοντάς τον, ώστε να εφαρμόσει καλά.
 4. Τοποθετήστε το κουμπί της σκανδάλης έτσι ώστε να το φτάνετε εύκολα με τον αντίχειρά σας και, στη συνέχεια, στερεώστε το στον ιμάντα καρπού με το άγκιστρο και το βέλκρο.
 5. Σύρετε το κεντρικό τμήμα (1) με το περίβλημα πάνω στη βάση BOH. Κατά την τοποθέτηση, πατήστε το κουμπί της βάσης BOH (2).
  Τοποθέτηση του κεντρικού τμήματος και του περιβλήματος πάνω στη βάση BOH
  Αφήστε το κουμπί (2) όταν η συσκευή κουμπώσει στη θέση της πάνω στη βάση BOH.
 6. Προσαρμόστε τη θέση της βάσης στον ιμάντα χεριού, ώστε να ευθυγραμμιστεί η βάση με την άρθρωση του μεσαίου δακτύλου.
 7. Σφίξτε ή χαλαρώστε τον ιμάντα χεριού, εάν χρειάζεται.
Για να αποσυνδέσετε το κεντρικό τμήμα με το περίβλημα από τη βάση BOH, πατήστε το κουμπί της βάσης BOH και σύρετε το κεντρικό τμήμα με το περίβλημα απομακρύνοντάς το από το κουμπί της βάσης BOH.