Συναρμολόγηση του πίσω μέρους της βάσης χειρός με την εξωτερική κεραία
Συναρμολόγηση του πίσω μέρους της βάσης χειρός με την εξωτερική κεραία

Συναρμολόγηση του πίσω μέρους της βάσης χειρός με την εξωτερική κεραία

 1. Τοποθετήστε το καλώδιο στη θήκη και κατόπιν τραβήξτε το καλώδιο μέσα από την υποδοχή της θήκης.
 2. Προσανατολίστε την κεραία στη θήκη όπως στην εικόνα και κατόπιν τοποθετήστε την κεραία στη θήκη.
 3. Τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή που βρίσκεται πιο κοντά στην κεραία.
 4. Περάστε το καλώδιο μέσα από τον ιμάντα καρπού γυρίζοντάς το στην ένωση και κατόπιν τραβήξτε το καλώδιο προς τα έξω από την πιο μακρινή υποδοχή, όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι σας για να περάσετε το καλώδιο ενώ το κατευθύνετε με το άλλο σας χέρι.
 5. Τοποθετήστε το άκρο του ιμάντα καρπού στο στενό άνοιγμα.
 6. Τραβήξτε προς τα πίσω τον ιμάντα που βρίσκεται στο κάλυμμα χειρός.
 7. Στερεώστε τον ιμάντα καρπού στο κάλυμμα χειρός πιέζοντάς τα μαζί, χρησιμοποιώντας το άγκιστρο και το βέλκρο.
 8. Περάστε το καλώδιο και το κουμπί της σκανδάλης μέσα από την υποδοχή σκανδάλης στο κάλυμμα χειρός.
 9. Περάστε τον ιμάντα μέσα από τις υποδοχές ιμάντα της βάσης χειρός και κατόπιν στερεώστε τον με το άγκιστρο και το βέλκρο.
 10. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση χειρός.
 11. Τοποθετήστε το κάλυμμα χειρός σύροντας το χέρι σας μέσα στον ιμάντα καρπού και στο κάλυμμα χειρός. Περάστε τον αντίχειρά σας μέσα από το μικρότερο άνοιγμα και τα υπόλοιπα δάχτυλα μέσα από το μεγαλύτερο άνοιγμα.
 12. Περάστε τον ιμάντα μέσα από την πόρπη και στερεώστε το άκρο του ιμάντα στη θέση του με το άγκιστρο και το βέλκρο. Ρυθμίστε τον ιμάντα χειρός σε άνετη θέση σφίγγοντας ή χαλαρώνοντάς τον, ώστε να εφαρμόσει καλά.
 13. Ρυθμίστε τον ιμάντα καρπού σε άνετη θέση σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας τον ιμάντα και κατόπιν ασφαλίστε το άκρο του ιμάντα στη θέση του με το άγκιστρο και το βέλκρο.
 14. Συνδέστε την κεντρική συσκευή στη βάση χειρός.
Η τελική διάταξη έχει την εξής εμφάνιση.