Τοποθέτηση της διάταξης βάσης καρπού
Τοποθέτηση της διάταξης βάσης καρπού

Τοποθέτηση της διάταξης βάσης καρπού

Η διάταξη βάσης καρπού επιτρέπει στο χειριστή να φορά τη συσκευή στον καρπό. Μετά από τη φόρτιση της μπαταρίας, τοποθετήστε ξανά τη συσκευή στη διάταξη βάσης καρπού.
Τοποθετήστε την μπαταρία στο κεντρικό τμήμα προτού τοποθετήσετε το κεντρικό τμήμα μέσα στο περίβλημα.
  1. Σύρετε το κεντρικό τμήμα (1) μέσα στο περίβλημα της βάσης καρπού (2) μέχρι η γλωττίδα απελευθέρωσης του περιβλήματος της βάσης καρπού να κουμπώσει στη θέση της.
    Σύρετε το κεντρικό τμήμα μέσα στο περίβλημα της βάσης
  2. Τοποθετήστε τη συσκευή, πρώτα το πάνω μέρος, στο στήριγμα της βάσης καρπού.
    Τοποθέτηση κεντρικού τμήματος και περιβλήματος στη βάση καρπού
  3. Πιέστε ταυτόχρονα προς τα κάτω τη γλωττίδα απελευθέρωσης της βάσης καρπού (3) και τη συσκευή, μέχρι οι γλωττίδες ασφάλισης (2) να εισχωρήσουν στις εγκοπές ασφάλισης (1).
    Γλωττίδες ασφάλισης της βάσης καρπού