Συναρμολόγηση της βάσης καρπού
Συναρμολόγηση της βάσης καρπού

Συναρμολόγηση της βάσης καρπού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο συναρμολόγησης της βάσης καρπού.
  1. Ανοίξτε τη θήκη της κεραίας και τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή της θήκης. Πιέστε τον ιμάντα για να περάσει το καλώδιο.
  2. Περάστε το καλώδιο μέσα από την υποδοχή της θήκης και έξω από το διαμορφωμένο άνοιγμα. Για μονάδες για δεξιόχειρες, χρησιμοποιήστε τη γλωττίδα για να ασφαλίσετε το καλώδιο στη θέση του.
  3. Προσανατολίστε την κεραία στη θήκη όπως στην εικόνα και κατόπιν τοποθετήστε την κεραία στη θήκη.
  4. Προσαρτήστε την πλάκα στήριξης στον ιμάντα καρπού.
  5. Συνδέστε το καλώδιο στην πλάκα στήριξης. Για μονάδες για δεξιόχειρες, λυγίστε απαλά το καλώδιο προς τα πίσω και συνδέστε το.
  6. Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει κάτω από την κεραία και κλείστε τη θήκη με το άγκιστρο και το βέλκρο.
  7. Περάστε το άκρο του στοιχείου σύνδεσης του ιμάντα καρπού μέσα από το στενό άνοιγμα και κατόπιν κουμπώστε τα στοιχεία σύνδεσης μεταξύ τους.
  8. Στερεώστε τον ιμάντα καρπού και κατόπιν γυρίστε το κουμπί για να τον σφίξετε.
  9. Στερεώστε την κεντρική συσκευή στην πλάκα στήριξης.